O Firmie   Oferta   Kontakt   Cennik   Na koszt dłużnika   Giełda wierzytelności
Cennik

UWAGA - WINDYKUJEMY NA KOSZT DŁUŻNIKATARYFA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI
DO UMOWY O STAŁEJ WSPÓŁPRACY


  1. Umowa nie podlega żadnym opłatom wstępnym.
  2. Kosztami windykacji długów wynikających z transakcji zawartych po 27.04.2013r. zostaje obciążony dłużnik.
  3. Umowa o stałej współpracy zawierana jest ze zleceniodawcą przekazującym w dniu jej zawarcia minimum 1 zlecenia windykacji wierzytelności i zapewnia kolejne zlecenia w przyszłości.
  4. Prowizje:
    • wysokość prowizji określana jest procentowo: 15% od ściągniętej kwoty głównej i 50% od odzyskanych odsetek,
    • wierzytelności z wyrokiem sądu i po nieskutecznej egzekucji komorniczej podlegają odrębnej negocjacji,
    • bez względu na wysokość windykowanej kwoty prowizja nie może być niższa niż 200 zł + VAT, a w przypadku skierowania do windykacji pakietu wierzytelności na kwoty jednostkowe poniżej 1500 zł procentowa wysokość prowizji każdorazowo podlega negocjacji.


TARYFA WINDYKACJI NALEŻNOŚCI
DO UMOWY JEDNORAZOWEJ


W przypadku zleceniodawcy który chce skorzystać z obsługi prawnej, umieszczenia wierzytelności na giełdzach oraz wpisu dłużnika do KRD ERIF S.A., zryczałtowany koszt wszczęcia usługi wynosi 100,00 zł + VAT.
Zleceniodawca uiszcza powyższą opłatę z chwilą zlecenia obsługi prawnej wierzytelności.

Prowizję od windykowanych kwot ustala się w takiej samej wysokości i na takich samych zasadach jak w umowach o stałej współpracy.

U W A G A !
Prowizja pobierana jest z należności wpłacanych przez dłużnika.

Odwiedziny
4387
 
     
Projekt i wykonanie: kubiczek.net